ŠÍMA Jan, Ing.

ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
+420 267122038
jan.sima@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
2002 – dosud Ministerstvo životního prostředí
ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
zástupce ředitelky odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
vedoucí oddělení druhové ochrany
oddělení druhové ochrany - odborný referent
2001 – 2002 Odborná činnost v oblasti ochrany přírody (OSVČ) - mapování biotopů v rámci přípravy soustavy Natura 2000
1999 Praxe na Správě CHKO Jizerské hory
Vzdělání
Česká zemědělská univerzita v Praze (Lesnická fakulta)
Jazykové znalosti
Anglický jazyk – aktivní znalost (certifikát FCE a City & Guilds), ruský jazyk – pasivní znalost