REJZEK Jan, Ing.

vedoucí oddělení národních parků
+420 267122319
jan.rejzek@mzp.cz