MARŠÁK Jan, Ing. Bc. Ph.D.

vedoucí oddělení koncepcí a technologií a zástupce ředitele odboru odpadů
+420 267122216
jan.marsak@mzp.cz