KOCHAN Jan, Ing.

vedoucí oddělení finančních nástrojů
+420 267122268
jan.kochan@mzp.cz