BAČOVSKÝ Jan, Ing.

vedoucí oddělení ochrany půdy
+420 267122379
jan.bacovsky@mzp.cz