ACHRER Jakub, Ing.

vedoucí oddělení technologických zdrojů a zástupce ředitele odboru ochrany ovzduší
+420 267122505
jakub.achrer@mzp.cz