HEROLDOVÁ Ilona, Ing.

vedoucí oddělení 2
+420 267123605
ilona.heroldova@mzp.cz