ŘÍHOVÁ Gabriela, Ing.

vedoucí oddělení Evropské unie a zástupkyně ředitele odboru mezinárodních vztahů
+420 267122572
gabriela.rihova@mzp.cz