BULKOVÁ Gabriela, Ing.

vedoucí oddělení koncepcí a technologií a zástupkyně ředitele odboru odpadů
+420 267122711
gabriela.bulkova@mzp.cz