ONDRÁŠ František, Ing. Bc.

ředitel odboru výkonu státní správy VIII
+420 267123801
frantisek.ondras@mzp.cz