ONDRÁŠ František, Ing. Bc.

ředitel odboru výkonu státní správy VIII
+420 267123801
frantisek.ondras@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
1994 – dosud Ministerstvo životního prostředí
1991 – 1994 Česká inspekce životního prostředí
1986 – 1991 Univerzita Palackého Olomouc
1985 – 1986 OZS Olomouc
Vzdělání
Masarykova univerzita (Právnická fakulta)

Vysoké učení technické v Brně (Fakulta stavební)
Jazykové znalosti
Anglický jazyk – pasivní znalost, ruský jazyk – pasivní znalost