ZAVADIL Evžen, Ing.

vedoucí oddělení ochrany vod a zástupce ředitele odboru ochrany vod
+420 267122874
evzen.zavadil@mzp.cz