DOLEŽAL Evžen, Mgr.

ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
+420 267122733
evzen.dolezal@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
2010 – dosud Ministerstvo životního prostředí
2006 – 2009 International Sports Marketing s.r.o.
Vzdělání
Univerzita Palackého Olomouc (Přírodovědecká fakulta)
Jazykové znalosti
Anglický jazyk – komunikativní úroveň