MAZANCOVÁ Eva, Mgr.

vedoucí oddělení horizontální a ekosystémové legislativy a zástupkyně ředitele odboru legislativního
+420 267122080
eva.mazancova@mzp.cz