DOLEŽALOVÁ Eva, Ing.

vedoucí oddělení majetkoprávní a investic
+420 267122374
eva.dolezalova@mzp.cz