ŠLAJSOVÁ Daniela, RNDr.

vedoucí oddělení 2 a zástupkyně ředitele odboru výkonu státní správy III
+420 267123302
daniela.slajsova@mzp.cz