HÁJEK Daniel, Mgr.

vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů a spolupráce s NNO a zástupce ředitele odboru finančních a dobrovolných nástrojů
+420 267122489
daniel.hajek@mzp.cz