ENGEL Daniel, Ing.

vedoucí oddělení ochrany půdy
+420 267122227
daniel.engel@mzp.cz