FRIČ Antonín, Mgr.

vedoucí oddělení 2 a zástupce ředitele odboru výkonu státní správy I
+420 267123108
antonin.fric@mzp.cz