SKOPCOVÁ Alexandra, Ing.

vedoucí oddělení prevence rizik a chemické bezpečnosti
+420 267122219
alexandra.skopcova@mzp.cz