PIEKLAKOVÁ Alena, Ing.

dočasně pověřena řízením oddělení dvoustranné spolupráce
+420 267122144
alena.pieklakova@mzp.cz