KREJČOVÁ Alena, Ing.

vedoucí oddělení ekonomických analýz a zástupkyně ředitelky odboru ekonomiky životního prostředí
+420 267122552
alena.krejcova@mzp.cz