On-line workshop Our Opinion - Our Danube k ochraně vod a zvládání povodní

Kdy: 29. - 30. června 2021

Kde: on-line

V souvislosti s aktualizací Plánu povodí Dunaje a Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje pořádá Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje ve dnech 29. až 30. června on-line workshop, na který srdečně zveme všechny zájemce o problematiku v oblastech povodní, sucha a ochrany vod z povodí Moravy a Dunaje.

Workshop bude jednat o opatřeních směřujících k dosažení „dobrého stavu“ vod v povodí Dunaje.

Cílem plánů je dosažení tří klíčových pilířů:

 • ČISTŠÍ vody, z níž se může těšit každý;
 • ZDRAVĚJŠÍHO domova pro vodní živočichy a rostliny;
 • BEZPEČNĚJŠÍHO prostředí pro lidi a života beze strachu z povodní.
 • Účastníci workshopu budou seznámeni s navrženými prioritami pro Podunají na následujících šest let a budou moci v některé z pěti virtuálních kaváren sdělit své podněty na témata:

  1. znečištění vod;
  2. hydromorfologických úprav; plavby a vodní energetiky;
  3. zvládání povodňových rizik;
  4. financování ochrany vod;
  5. zapojování veřejnosti.

  Workshop bude probíhat v angličtině, více informací o programu a registraci naleznete zde.
  Zájemci mohou v rámci veřejné konzultace také vyplnit dotazník k budoucnosti ochrany povodí Dunaje zde.

  Stáhněte si...