Vzorová smlouva

Vzorová smlouva o dílo, jejíž text si musí zájemce o veřejnou zakázku upravit podle konkrétních podmínek.