Vzor smlouvy dle § 39

Smlouva o chráněném území / o památném stromu uzavřená podle ustanovení § 39 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 159 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Vzor smlouvy byl upraven na základě připomínek Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, aby nevznikaly nejasnosti při záznamu věcného břemene.

Stáhněte si...