Vzor licenční smlouvy uveřejňuje povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vzor licenční smlouvy pro žadatele o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím, způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Stáhněte si...