Vzdělávací program Dutch Cycling Embassy

Intenzivní kurz o městské mobilitě a cyklistické kultuře: Přenos know-how z Nizozemí do Česka. Bude určen pro cyklokoordinátory z českých měst.

Lektor: Ruben Loendersloot je nizozemský expert na udržitelnou mobilitu, ředitel Loendersloot Groep traffic & mobility a ambasador Dutch Cycling Embassy (aktivita na propagaci cyklistiky v Nizozemsku).

Aktivity:
1) Den
  • Praha: Setkání na Ministerstvu dopravy, představení české cyklostrategie, oficiální připojení se k české platformě městské mobility
  • Praha: Workshop na téma „Czech Cycling Embassy“
  • Praha: Exkurze na kole po pražských stezkách
2) Den
  • Dopoledne – přesun do místa workshopu (pozvání české krajiny vlakem a na kole)
  • Javoříčko – Odpoledne – Workshop zaměřený na městskou mobilitu. Nizozemský expert měl na konferenci CityChangers (7. 12. 2017, Ostrava) přes skype prezentaci. Ta byla velmi dobře přijata, ale kvůli nedostatku času nebylo možné se zabývat podrobnostmi a nebylo možné ani o ní diskutovat. Workshop se k ní vrátí a zaměří se na její detaily, včetně bohaté diskuse (workshop bude o možnostech pro cyklistiku ve městě a o způsobu myšlení, kdy cyklistika není jen otázkou tvorby cyklistické infrastruktury)
  • Javoříčko – Večer – Film „Why we cycle“
3) Den
  • Javoříčko – dopoledne – workshop o kampani CityChangers. V podstatě existuje řada dobrých a velkých projektů v České republice, ale vzhledem k mnoha bariérám či předsudkům, konzervativním postojům mnoha lidí a organizací jsou tyto projekty odsouzeny k zániku nebo omezené realizaci. Na workshopu budou představeny vybrané projekty této kampaně a Ruben Loendersloot je krátce posoudí. Součástí workshopu bude i prezentace postřehu, že v cyklisticky vyspělých zemích mají k sobě velmi blízko municipality (město) a místní komunity (místní iniciativy a spolky), které Ruben Loendersloot řadí do jedné skupiny. A to je cesta, kterou musí jít i česká kampaň CityChangers
  • Dopoledne – přesun do Prahy (pozvání české krajiny vlakem a na kole)
4) Den
  • Odjezd

Akci připravuje Asociace měst pro cyklisty a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Více informací o připravovaném kurzu naleznete zde.