Výzva v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2018

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu - Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).

Sběrným místem pro podávání žádostí v rámci Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí jsou regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“), pro žádosti v rámci Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy je sběrným místem ředitelství AOPK ČR. Aktuální znění Směrnice MŽP č. 10/2017 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2018–2020 (dále jen "Směrnice"), včetně vzoru žádostí a povinných příloh, je k dispozici na níže uvedených odkazech.

V případě dotazů se obracejte přímo na místně příslušná sběrná místa (Příloha č. 9 Směrnice).

Žádosti o dotace je možné podávat do 9. dubna 2018.

Stáhněte si...