Národní program Životní prostředí - Výzva č. 13/2017 - aktualizace k 19.9.2017

Výzva č. 13/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:„Ozdravné pobyty s ekologickým výukovým programem“ - aktualizované znění k 19. 9. 2017

V rámci kapitoly 3 "Oprávnění příjemci podpory" byla opravena tisková chyba. O podporu mohou žádat všechny právní formy mateřských a základních škol, které byly zřízeny dle školského zákona, a poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině.

Cílem této Výzvy je zlepšit znalosti a dovednosti žáků v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím ozdravných pobytů.

Předmětem podpory je zajištění realizace ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky, kteří navštěvují předškolní zařízení a základní školy v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Ozdravné pobyty musí být realizovány v oblastech s vyhovující kvalitou ovzduší.

Oprávnění příjemci: mateřské školy, lesní mateřské školy, základní školy, poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině

Alokace: 40 mil. Kč

Výše podpory:

Maximální výše podpory na jednoho žáka a den činí 350 až 400 Kč (dle délky pobytu).
Maximální výše podpory na jedno předškolní zařízení či základní školu činí 300 000 až 400 000 Kč (dle délky pobytu).

Příjem žádostí: 4. 9. 2017 do 30. 11. 2017

Výzva je koncipována jako jednokolová, nesoutěžní.

Dokumenty související s Výzvou: