Výzva k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové gradace v nestátních lesích na území národních parků a jejich ochranných pásem za rok 2020

Publikováno: 14.09.2021

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové gradace v nestátních lesích na území národních parků a jejich ochranných pásem za rok 2020

Ministerstvo životního prostředí tímto zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové gradace v nestátních lesích na území národních parků a jejich ochranných pásem za rok 2020.

Výzva se vyhlašuje v podobě Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové gradace v nestátních lesích na území národních parků a jejich ochranných pásem za rok 2020 (čj. MZP/2021/110/2016 ze dne 13. září 2021).

Příjem žádostí o poskytnutí příspěvku probíhá od 15. 9. do 15. 10. 2021.

Žádosti se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (tzv. modulu) pro žadatele, kde je k dispozici formulář. Při zakládání nové žádosti o příspěvek je nutné vybrat program Lp.2021.
Znění zásad pro poskytování příspěvku, stručná příručka pro žadatele a vzor formuláře žádosti jsou uvedeny v příloze tohoto článku.
V případě dotazů je možné využít e-mailovou adresu sarka.urbanova@mzp.cz a po dobu příjmu žádostí od 15. 9. do 15. 10. 2021 i telefonní linku 739 242 369 (PO-PÁ 9-15 hod).