Výzva programu na podporu koordinačních projektů NNO pro rok 2021 - Podprogram B

Sekce ochrany přírody a krajiny vyhlašuje “Výběrové dotační řízení pro nestátní neziskové organizace na koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny pro rok 2021“ v rámci Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací - Podprogramu na podporu koordinačních projektů v ochraně přírody a krajiny.

Účelem dotačního výběrového řízení je finanční podpora spolků a obecně prospěšných společností, které mohou zajistit koordinační činnost při rozdělení svěřených finančních prostředků za účelem podpory zejména lokálně významných projektů realizovaných nestátními neziskovými organizacemi (NNO). Bližší informace najdete v přiložené dokumentaci. Příjem žádostí končí 2. listopadu 2020, žádost je možno podat do konce pracovní doby podatelny MŽP, tedy do 16:30 hod. Žádosti musí být doručeny v uzavřené obálce, na které musí být, mimo jiné, výrazným písmem nápis NEOTVÍRAT. Otevřené obálky budou automaticky vyřazeny z dalšího hodnocení.

Pro podání doplňujících informací je možné kontaktovat odbor obecné ochrany přírody a krajiny, e-mail: veronika.bohunkova@mzp.cz, tel.: 267 122 987.