Národní program Životní prostředí - Výzva č. 20/2017

Výzva č. 20/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Likvidace nepotřebných vrtů“

Cílem výzvy je likvidace nepotřebných vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života obyvatel.

Oprávnění příjemci:
  • Státní příspěvkové organizace, které mají ve vlastnictví či ve správě nepotřebné vrty, a dále
  • Obce, dobrovolné svazky obcí a kraje
    • na likvidaci nepotřebných vrtů, jejichž vlastník není znám nebo neexistuje a
    • na likvidaci nepotřebných vrtů, které mají ve svém vlastnictví a jejichž původce není znám nebo neexistuje.

Alokace: 20 mil. Kč
Výše podpory: 90 % z celkových způsobilých výdajů
Příjem žádostí: 1. 11. 2017 - 20. 12. 2019

Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

Dokumenty související s Výzvou: