Výzva k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2021

Dne 30. 6. 2021 byla vyhlášena výzva Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu na přípravu projektové dokumentace a spolufinancování projektů a akcí předkládaných do řádných výzev programu LIFE v roce 2021.

Výzva je určena pro české žadatele v roli koordinujících příjemců a dále pro partnery projektů. Obecná nejvyšší míra podpory na spolufinancování projektu činí maximálně 20 % z konečných celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň ne více než 12 mil. Kč na jeden projekt. Dále pro partnery projektů je možná výše podpory maximálně 20% z celkových způsobilých výdajů partnera a zároveň ne více než 1. mil Kč na jeden projekt. Výše podpory udělené v rámci výzvy na přípravu projektové dokumentace činí max. 240 000 Kč.

Aktuálně:
1. Semináře a konzultace:

S ohledem na dlouhodobě nepříznivou situaci související s pandemií nemoci COVID -19 byly pozastaveny veřejné akce pro žadatele (semináře). Zájemcům nabízíme možnost konzultovat projektové záměry, podmínky výzev a přípravu žádosti primárně prostřednictvím webových aplikací pro komunikaci a telefonu, případně i osobně. Dotazy a stručné popisy projektových záměrů ke konzultaci zasílejte na adresu life@mzp.cz. Telefonicky nás můžete kontaktovat na čísle 731 690 215.

Na stránce www.program-life.cz uveřejňujeme postupně dokumenty k národní výzvě, programu LIFE a evropské výzvě.

2. Evropská výzva LIFE

Evropská komise připravuje vyhlášení výzev pro předkládání návrhů projektů (a akcí) pro rok 2021 v červenci 2021. Sledujte evropské stránky programu.

Harmonogram národní výzvy:

  • Uzávěrka příjmu žádostí – pro všechny podprogramy: 30. srpna 2021.
  • Oznámení výsledků žadatelům (indikativní termín): 22. října 2021.

Níže najdete ke stažení soubory se zněním výzvy a formuláře povinných příloh.

Stáhněte si...