Výzva k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2020

Dne 17. 2. 2020 byla vyhlášena výzva Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2020. Výzva je určena na přípravu projektové dokumentace a zajištění spolufinancování pro tradiční projekty následně předkládané do řádné evropské výzvy programu LIFE v roce 2020.

Výzva je určena pro české žadatele v roli koordinujících příjemců a dále pro partnery projektů. Výše podpory udělené v rámci výzvy na přípravu projektové dokumentace činí 200 000 Kč – 240 000 Kč na jeden projekt dle příslušného podprogramu. Obecná nejvyšší míra podpory na spolufinancování projektu činí maximálně 20 % z konečných celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň ne více než 12 mil. Kč na jeden projekt. Dále pro partnery projektů je možná výše podpory maximálně 20% z celkových způsobilých výdajů partnera a zároveň ne více než 1 mil. Kč na jeden projekt.

Aktuálně:
1. Semináře a konzultace:

S ohledem na současnou situaci související s pandemií nemoci COVID -19 muselo národní kontaktní místo programu LIFE pozastavit veřejné akce (semináře) a osobní konzultace.

Na stránce www.program-life.cz uveřejňujeme postupně prezentace k programu a k národní výzvě.

Zájemcům nabízíme možnost konzultovat projektové záměry, podmínky výzev a přípravu žádosti prostřednictvím e-mailu a telefonu. Dotazy, příp. projektové záměry, zasílejte na adresu life@mzp.cz. Telefonicky nás můžete kontaktovat na čísle 731 690 215.

2. Evropská výzva LIFE

Evropská komise vyhlásila dne 2. dubna 2020 řádnou výzvu pro předkládání návrhů projektů pro rok 2020. Zároveň přijala opatření, která mají žadatelům umožnit přípravu a předkládání žádostí v době omezení souvisejících s pandemií, a to včetně prodloužení závazných lhůt Některá opatření se stále zpřesňují, sledujte, proto, pozorně evropské stránky.

Důležité upozornění pro žadatele:

V reakci na aktuální opatření programu LIFE oznámená Evropskou komisí prodlužujeme termíny národní výzvy, zejména uzávěrku pro příjem žádostí:

  • Žádosti o podporu spolu s konceptem projektového návrhu do podprogramu Životní prostředí předkládejte nejpozději do 25. května 2020
  • Žádosti o podporu spolu s projektovým návrhem do podprogramu Klima předkládejte nejpozději do 10. srpna 2020 (nepovinné předložení konceptu projektového návrhu do 28. května 2020).

Níže najdete odkazy na soubory s aktualizovaným zněním národní výzvy a aktualizovaným harmonogramem.