Výzva k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2020

Dne 17. 2. 2020 byla vyhlášena výzva Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2020. Výzva je určena na přípravu projektové dokumentace a zajištění spolufinancování pro tradiční projekty následně předkládané do řádné evropské výzvy programu LIFE v roce 2020.

Výzva je určena pro české žadatele v roli koordinujících příjemců a dále pro partnery projektů. Výše podpory udělené v rámci výzvy na přípravu projektové dokumentace činí 200 000 Kč – 240 000 Kč na jeden projekt dle příslušného podprogramu. Obecná nejvyšší míra podpory na spolufinancování projektu činí maximálně 20 % z konečných celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň ne více než 12 mil. Kč na jeden projekt. Dále pro partnery projektů je možná výše podpory maximálně 20% z celkových způsobilých výdajů partnera a zároveň ne více než 1 mil. Kč na jeden projekt.

V průběhu této výzvy budou pořádány informační a specifické semináře pro žadatele. Informace o termínech a místech konání seminářů najdete na webových stránkách www.program-life.cz.