Vyhlášení výzev k podání návrhů na vytvoření nových Evropských tematických center v rámci Evropské agentury pro životní prostředí

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vyhlašuje sedm výzev k podávání návrhů na vytvoření nových Evropských tematických center (ETC) na podporu implementace strategie EEA-EIONET. Termín pro podání je nejpozději do 29. dubna 2021. Evropská tematická centra budou zřízena jako konsorcia s víceletými rámcovými dohodami o partnerství na období od roku 2022 do roku 2026. Jedná se o následující ETC:

  • Biodiversity and Ecosystems,
  • Climate change adaptation and LULUCF,
  • Climate change mitigation,
  • Data integration and digitalisation,
  • Human health and environment,
  • Circular economy and resource use,
  • Sustainability trends, prospects and responses.
Více informací o výzvách k podávání návrhů je k dispozici na následujícím odkaze: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls-for-proposals/open.

ETC jsou konsorcia odborných institucí ze zemí EEA, schválené řídící radou EEA na základě výsledků celoevropského výběrového řízení. Fungují jako odborné rozšíření EEA v konkrétních oblastech. Jednotlivá ETC mají na starosti sběr dat, jejich správu a analýzu, stejně jako provádění konkrétních úkolů uvedených ve víceletém pracovním programu (MAWP) EEA a ročním pracovním programu (AWP) EEA.