Národní program Životní prostředí - Výzva č. 14/2017

Výzva č. 14/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:"Podpora alternativních způsobů dopravy - Bikesharing"

Cílem výzvy je zvýšení využívání cyklistické dopravy ve městech doprovázené snížením znečištění ovzduší pomocí zavádění komplexních systémů sdílení jízdních kol. Sledovanými indikátory jsou počet využitelných jízdních kol a počet míst ve stojanech ve městě. Doplňkově se sleduje podíl cyklistické dopravy na přepravních výkonech města a počet přeprav, obrat jízdních kol a ujetá vzdálenost na kolech pořízených v rámci projektu.

Oprávněnými příjemci podpory jsou statutární města, dopravní podniky a příspěvkové organizace vlastněné alespoň z 50 % městy a právnické osoby s výjimkou organizačních složek státu a politických stran a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v aktuálním znění.

Projekty se realizují na území statutárních měst a v odůvodněných případech též v přilehlých obcích.

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 250 tisíc Kč, maximální výše pak 5 mil. Kč. Podporu lze poskytnout až do výše 85 % celkových způsobilých výdajů. Celková alokace je 20 mil. Kč.

Příjem žádostí bude probíhat do konce ledna 2018, projekty budou realizovány nejpozději do 20. 12. 2020.

Stáhněte si...