Národní program Životní prostředí - Výzva č. 9/2016

Výzva č. 9/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových programů a školení“

Výzva je zaměřena na realizaci ekologických výukových programů (denních i pobytových) pro žáky mateřských, základních a středních škol.

Oprávnění příjemci: Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy, mimo obchodních korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Alokace: 13 mil. Kč

Výše podpory:

  • Minimální výše podpory na jednu Žádost činí 50 tis. Kč.
  • Maximální výše podpory na jednu Žádost činí 200 tis. Kč.
  • Výše dotace na jednu normohodinu (tj. účastníkohodinu) denních EVP může činit maximálně 50,- Kč.
  • Výše dotace na jednu normohodinu (tj. účastníkohodinu) pobytových EVP může činit maximálně 70,- Kč.)
Příjem žádostí: od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2016.

Dokumenty související s Výzvou: