Významné akce UNESCO

UNESCO

Od 8. do 16. června 2010 se v Paříži konalo 43. zasedání Výkonné rady IOC. Akce se zúčastnil také předseda Českého národního výboru pro spolupráci s IOC Doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc. Přijatá rozhodnutí a výsledky zasedání naleznete zde.

Ve dnech 30. 3. – 15. 4. 2010 proběhlo 184. zasedání Výkonné rady UNESCO, bližší informace o dokumentech a výsledcích ze zasedání naleznete zde.

Ve dnech 6. – 23. října 2009 se v Paříži konalo 35. zasedání Generální konference UNESCO. Delegace ČR, vedená ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavou Kopicovou, byla složena ze zástupců Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury, Ministerstva vnitra, Ministerstva životního prostředí a Akademie věd. Zasedání bylo především ve znamení volby Iriny Bokové jako generální ředitelky UNESCO, tj. první ženy a první představitelky regionu východní Evropy (kam v systému OSN patří i Česká republika) v této pozici. Více informací lze získat na adrese.

Ve dnech 16. října – 3. listopadu 2007 se v Paříži konalo 34. zasedání Generální konference UNESCO. Delegace ČR, vedená ministrem kultury Václavem Jehličkou, byla složena ze zástupců ministerstva zahraničních věcí, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva kultury, ministerstva vnitra, ministerstva životního prostředí a Akademie věd. Díky tomu, že ČR zastávala funkci jedné z místopředsednických zemí Konference, mohla i významně ovlivňovat její průběh a přispět ke konsenzuálnímu přijetí dokumentů. Delegace ČR podpořila přijetí nové Střednědobé strategie organizace na léta 2008 – 13 i jejího Programu a rozpočtu na léta 2008 – 9. Oba dokumenty zakotvují zřetelněji koncentraci na prioritní úkoly v každém z programových sektorů, zajišťují pokračování reformy Sekretariátu a posilují využití nástrojů na hodnocení efektivity programů. Více informací lze získat na adrese UNESCA.

IOC UNESCO

15. června 2009 se v Paříži konalo 42. zasedání Výkonné rady IOC, které ve dnech 16. – 25. června 2009 tamtéž následovalo 25. zasedání Shromáždění IOC, jehož se zúčastnil předseda Českého národního výboru pro spolupráci s IOC Doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc. Jedním z výsledků zasedání je zvýšení počtu míst ve Výkonné radě pro 2. volební skupinu (východní Evropa, kam patří podle systému OSN i Česká republika) ze dvou na tři, což znamená spravedlivější zastoupení této skupiny ve Výkonné radě a větší šanci pro ČR na úspěch ve volbách do tohoto orgánu, které se uskuteční na příštím 26. zasedání Shromáždění IOC v červnu 2011. Závěrečnou zprávu z 25. zasedání Shromáždění IOC lze získat zde.

Ve dnech 24. června – 1. července 2008 se v Paříži konalo 41. zasedání Výkonného výboru IOC.

Ve dnech 24. června – 1. července 2008 se v Paříži konalo 41. zasedání Výkonného výboru IOC.

Ve dnech 21. – 26. června 2007 se v Paříži konalo 24. zasedání valného shromáždění IOC, kterého se zúčastnil předseda Českého národního výboru IOC Doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc., a RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., člen ČNV IOC. Závěrečnou zprávu ze zasedání lze získat na této adrese.