Oznámení návrhu plánu péče o NPR Vývěry Punkvy na období 2021–2030

Publikováno: 25.05.2021

K návrhu plánu péče o NPR Vývěry Punkvy na období 2021–2030 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 15. června 2021 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. V případě zájmu o gisové vrstvy znázorňující hranice NPR a jejího ochranného pásma je možné požádat protřednictvím e-mailu: jan.chladek@mzp.cz.

Oznámení (PDF, 179 kB) návrhu plánu péče o NPR Vývěry Punkvy na období 2021–2030

Plán péče:
Přílohy