Česko-polská konference „Úroveň recyklace a energetické využití frakcí ze směsného komunálního odpadu“

Ve dnech 29. - 30. května 2019 se uskuteční 2. Česko-polská konference s názvem „Úroveň recyklace a energetické využití frakcí ze směsného komunálního odpadu“. Konference se bude konat v NH Collection Olomouc Congress Hotelu v Olomouci.

Dvoudenní konference pořádaná společností AQUATEST a.s. nabídne prostor pro témata jako nakládání se směsnými komunálními odpady a jeho obecní systémy, recyklace druhotných surovin či energetické využití spalitelných frakcí ze směsného komunálního odpadu.

Cílem konference je navázat na společnou výměna zkušeností a dobrých praktik při řešení problematiky nakládání s komunálními odpady v České republice a v Polsku a přinést aktuální informace o řešení této problematiky na Slovensku, a to s ohledem na naplňování rámcových cílů EU. Součástí konference jsou opět i exkurze v Polsku a České republice, které umožňují seznámit se s moderními zařízeními pro nakládání s komunálními odpady jako jsou linky s optickým tříděním, zejména druhotných surovin, technologie na výrobu alternativního paliva TAP, překladácí stanice pro logistiku s komunálními odpady a prohlídky spaloven komunálních odpadů v Brně a v Krakově.

Záštitu nad konferencí poskytlo Ministerstvo životního prostředí.

Více informací a přihlášku na konferenci naleznete zde.

Stáhněte si...