Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - " Využití odvalového materiálu odvalu jámy č. 15 při realizaci dopravních staveb"

Publikováno: 09.10.2020

Rozhodnutí MŽP, OPVIP – č.j.: MZP/2020/710/2018 ze dne 8. 10. 2020, doručované veřejnou vyhláškou se týká záměru „Využití odvalového materiálu odvalu jámy č. 15 při realizaci dopravních staveb“, o němž bylo rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...