Metodika pro kvantifikaci efektu výsadeb izolační zeleně na snížení koncentrace suspendovaných částic

"Součástí metodiky pro kvantifikaci efektu výsadeb izolační zeleně na snížení koncentrací znečišťujících látek je také metodika pro realizaci vhodné výsadby dřevin podél komunikací i u tzv. plošných zdrojů prašnosti. K omezenému využití je zde k dispozici také demoverze aplikace pro výpočet přínosu zeleně včetně manuálu k plné verzi aplikace."