Výroční zprávy MŽP o činnosti v oblasti poskytování informací

Výroční zprávy Ministerstva životního prostředí o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.