Inspekční činnost v rámci prevence závažných havárií

Přehled činnosti České inspekce životního prostředí ve spolupráci s ostatními orgány integrované kontroly při kontrolách dodržování zákona o prevenci závažných havárií.