Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 předkládají vládě k projednání návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Navrhovaný zákon je jedním ze čtyř současně předkládaných zákonů nově upravujících problematiku odpadového hospodářství (zákon o odpadech, zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností, změnový zákon a novela zákona o obalech).

Úřad vlády