Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP OVSS IX, o záměru "Výroba vodíku (H2) parním reformováním metanu (SMR)"

Publikováno: 23.07.2020

Rozhodnutí MŽP OVSS IX - Ostrava, ze dne 22. 7. 2020, doručované veřejnou vyhláškou č. j. MZP/2020/580/741 se týká záměru "Výroba vodíku (H2) parním reformováním metanu (SMR)", o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...