Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP, OVSS VIII, o záměru EIA "Výroba plastových výrobků (litých vaniček)"

Publikováno: 05.10.2016

Rozhodnutí MŽP OVSS VIII - Olomouc č.j. 64780/ENV/16 ze dne 23.9.2016, doručované veřejnou vyhláškou, se týká záměru "Výroba plastových výrobků (litých vaniček)", o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nebude posuzován podel zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...