Stanovisko k vyřazování spalovacích stacionárních zdrojů z Přechodného národního plánu

Stanovisko odboru ochrany ovzduší k problematice vyřazování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší z Přechodného národního plánu podle § 37 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Zveřejněno: 1. 12. 2016

Stáhněte si...