Metodika pro výpočet emisí částic pocházejících z resuspenze ze silniční dopravy

Metodika je zaměřena na řešení problematiky stanovení emisí pocházejících z resuspenze z automobilové dopravy. Jedná se o modifikaci dosud používané metodiky US EPA „AP-42".

Zveřejněno: 11. 10. 2017

Stáhněte si...