Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava

Případné připomínky zasílejte do 16. 10. 2019 na e-mailovou adresu Eva.Mazancova@mzp.cz.

Úřad vlády