Doručení veřejnou vyhláškou - usnesení MŽP, OVSS I

Publikováno: 23.04.2021

Usnesení o vyloučení ředitele Magistrátu hl. m. Prahy z postupu dle § 149 odst. 7 správního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2021 ve věci potvrzení či změny závazného stanoviska Úřadu městské části Praha 21, odboru životního prostředí a dopravy č.j. UMCP21/09057/2018/OZPD/ Sla ze dne 6.6.2018, bod 3, vydaného podle ust. § 79 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů pro právnickou osobu Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, pro stvabu Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1.

Stáhněte si...